Reabilitarea întreprinderilor sancționate de Consiliul Concurenței

La finalul lunii august a.c. Consiliul Concurenței a publicat o listă cu întreprinderile („blacklist„) pe care le-a sancționat pentru trucarea licitațiilor în cadrul investigațiilor desfășurate de către această autoritate. Contextul în care s-a publicat această listă, ce a suscitat deja reacții din partea anumitor întreprinderi, este acela al emiterii unei opinii comune de către Consiliul Concurenței și Agenția Națională pentru Achiziții Publice cu privire la dovezile pe care le poate furniza o întreprindere aflată în situația excluderii de la procedura de atribuire pentru săvârșirea unei abateri profesionale grave, constând în încălcarea reglementărilor din domeniul concurenței, prin participarea la o faptă anticoncurențială de tip cartel care vizează trucarea de licitații (bid-rigging).