Curiozităţi și informaţii utile despre sistemele fotovoltaice pentru afaceri

Energia verde este una dintre direcţiile cheie pentru un viitor sustenabil, la nivel global fiind conturate politici prin intermediul cărora este încurajată tranziţia către surse de energie cu un impact minim asupra mediului. Sistemele fotovoltaice convertesc radiaţiile solare în energie electrică, un factor determinant pentru randamentul panourilor fiind reprezentat de materialele din care sunt fabricate celulele fotovoltaice. Acestea pot fi realizate din siliciu monocristalin, siliciu policristalin sau amorf thin film.