Acordarea doctoratului „pe puncte” şi o analiză succintă a problemelor create de învăţământul din România (ianuarie 1955)

Un duet: educaţie şi medicină. Nu ştim care dintre aceste domenii de activitate trebuie să fie enumerat primul, aşa că vom menţine ordinea de mai sus dintr-un motiv subiectiv: timpul relativ limitat pe care îl avem la dispoziţie pentru analizarea şi punerea la dispoziţia publicului a câtorva documente inedite aflate în fosta arhivă a Comitetului Central al P.C.R. În acestea sunt descrise mai multe probleme majore cu care s-au confruntat, la un moment dat, politicienii comunişti din România şi soluţiile aplicate pentru înlăturarea deficienţelor constatate sau pentru a diminua pagubele.