Academia Română a acordat joi premiile pentru 2018. Printre laureați: Florin Georgescu, Valentin Lazea, Mihai Ionescu

Joi au fost decernate în cadrul unei ceremonii online Premiile Academiei Române pentru anul 2018. La secțiunea „Științe economice”, academicienii l-au premiat pe prim viceguvernatorul BNR Florin Georgescu pentru cartea sa Capitalul în RomâniaPostcomunistă cu premiul „Petre S. Aurelian“. De asemenea, premiul „Virgil Madgearu“ a fost acordat lucrării „100 de ani de comerţ exterior românesc”, autori Dumitru Miron, Mihai Ionescu,Valentin Lazea,Gheorghe Zaman.. Premiul „Victor Slăvescu“ a fost acordat pentru două lucrări (Analiza statistică a educaţiei. Vector al dezvoltării socioeconomice, autor: Daniela Mihaela Neamţu și Criminalitatea informatică privind transferurile financiare, autor: Mircea Constantin Şcheau) iar premiul „Nicolas Georgescu Roegen“ l-a adjudecat lucrarea „Buna guvernare. Cauză şi efect ale negentropiei sociale”. autori: Florina Bran, Carmen Valentina Rădulescu, Dumitru Alexandru Bodislav.